Lưu trữ Sự kiện - Techca - Máy diệt khuẩn và làm sạch không khí

Category Archives: Sự kiện

Hội đồng trường học ở Ontario đã đầu tư hệ thống lọc không khí Air Sniper, để bảo vệ học sinh và nhân viên nhà trường khỏi COVID-19

Peel District School Board (viết tắt: “PDSB”) đã mua các sản phẩm Air Sniper, thông qua Blade Air, để bảo vệ nhân viên nhà trường và học sinh khỏi COVID-19 […]


Hotline: 0909.72.77.09
Chat Facebook
Gọi điện ngay