CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ UVGI

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ UVGI

Khử virus gây hại trong không khí

Loại bỏ bụi mịn

Lọc khí gây hại sinh ra từ nội thất, vật tư

Tiêu diệt nấm mốc

Xử lý mùi khó chịu

THIẾT KẾ CỦA AIR SNIPER

Thông số kỹ thuật Air Sniper Elite

– Diện tích lọc: 220m2</br

– Công suất: 250-300 W- Chất liệu vỏ: Inox

– Kích thước: 65*53*24 (cm)

– Trọng lượng: 29 kg

Thông số kỹ thuật Air Sniper Pro

– Diện tích lọc: 110m²</br

– Tốc độ lọc: 120 – 220 m³/h</br

– Công suất: 100 – 150 W

– Chất liệu vỏ: Inox

– Kích thước: 56*37*19 (cm)

– Trọng lượng: 18 kg

Thông số kỹ thuật Air Sniper Tower

– Diện tích lọc: 60m²</br

– Tốc độ lọc: 85 – 155 m³/h</br

– Công suất: 90 – 120 W

– Chất liệu vỏ: Inox

– Kích thước: 37*60*37 (cm)

– Trọng lượng: 16 kg

Thông số kỹ thuật Air Sniper Cube

– Diện tích lọc: 35m²</br

– Tốc độ lọc: 85 m³/h</br

– Công suất: 35 W

– Chất liệu vỏ: Inox

– Kích thước: 21*21*34 (cm)

– Trọng lượng: 5 kg