Giá trị cốt lõi

Với tinh thần luôn đề cao trách nhiệm với sản phẩm và khách hàng, TechCa luôn làm việc và phát triển theo những giá trị cốt lõi:

  • Mọi thành tựu lớn đều được bắt đầu từ những việc nhỏ
  • Trung thực – chân thành – trách nhiệm với khách hàng và đối tác
  • Thân ái với đồng nghiệp, Trung thành với tập thể nơi mình thuộc về
  • Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới để hoàn thiện và tiến lên
  • Trách nhiệm cao với cộng đồng & xã hội